Tapti LMSF nariu

LMSF narių galima tapti Lietuvos motociklų sporto federacijos Įstatuose numatyta tvarka.

Asmuo, pageidaujantis tapti LMSF nariu, privalo pateikti:

  • atitinkamą rašytinį prašymą LMSF tarybai (žiūrėti žemiau);
  • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išduoto registravimo pažymėjimo kopiją;
  •  savo veiklos aprašymą.


Dokumentus siųskite el. paštu: info@lmsf.lt 

LMSF taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 45 dienas, svarsto pateiktą prašymą ir priima sprendimą dėl neaktyviojo LMSF nario statuso suteikimo. Jeigu neaktyvusis LMSF narys ne trumpiau kaip 1 (vienerius) metus nuo minėto statuso suteikimo dalyvauja motociklų sporto veikloje, LMSF taryba sprendžia dėl LMSF nario statuso suteikimo. Taryba artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau kaip per 45 dienas, svarsto asmens prašymą ir priima sprendimą dėl LMSF nario statuso suteikimo.

LMSF narys privalo ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo jo priėmimo į LMSF dienos sumokėti stojamąjį įnašą bei nario mokestį už einamuosius metus, kurių dydžius nustato bei patvirtina suvažiavimas.

Remiantis LMSF eilinio Suvažiavimo Nr. 21/01 (2021-05-15) sprendimu 2024 m. stojamasis vienkartinis nario (su balso teise) mokestis – 350 eur,  2024 m. vienkartinis stojamasis neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestis – 50 eur, 2024 m. metinis nario mokestis – 200 eur. Jei tampate nariu pirmą kartą, turite susimokėti neaktyviojo nario (be balso teisės) mokestį 50 eur ir metinį mokestį 200 eur. 

Dėl LMSF nario balso teisės galima kreiptis tik po 1 metų narystės LMSF be balso teisės. Praėjus metams, kreipkitės dėl balso teisės įgijimo ir sumokėkite vienkartinį 350 eur stojamąjį mokestį.

Sustabdžius ar neprasitęsus narystės ir norint iš naujo stoti į LMSF narius, reikia vėl iš naujo pateikti dokumentus ir sumokėti stojimo mokestį.