Revizinė Komisija

Revizinė komisija kontroliuoja LMSF finansinę veiklą, raštu informuoja suvažiavimą bei tarybą apie visus atliktų patikrinimų metu nustatytus trūkumus.

Vitas Lopinys
Edita Aleksiejūtė
Liutauras Variakojis