Licencijos

2022 m. LMSF Nacionalinių licencijų registracija vyksta šioje nuorodoje: https://e-lmsf.lt/

Svetainėje susikurkite savo paskyrą, užpildykite sportininko anketą (čia pridėsite sportininko dokumentus, pasirinksite draudimą), pridėkite licenciją/-as, pasirinkite pristatymo būdą, pateikite apmokėjimui ir pagal mokėjimo nurodymą apmokėkite užsakymą.

SVARBU. Nuo 2022 m. LMSF nacionalines sportininkų licencijas galima įsigyti tik kartu su LMSF draudimu nuo  nelaimingų atsitikimų. Metinio draudimo kaina – 58  eur. Vienkartinio draudimo kaina – 12 eur. 

LMSF Nacionalinei licencijai reikalingi dokumentai

 

  • Informuojame, kad Sportininkui, jaunesniam nei 18 m. privalomas tėvų sutikimas. Jo nepateikus licencijos prašymo registracijos metu, licencija nebus išduota. Tėvų forma.
  • Remiantis Lietuvos Respublikos Sporto Įstatymo V skyriaus 13 straipsniu ir  Motociklų sporto varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo taisyklių 8 punktu, visi nepilnamečiai ir vyresni nei 50 m. sportininkai, visi nepilnamečiai sportininkai, norintys įsigytį LMSF licenciją privalo pateikti medicinos pažymą (Forma 068a). Visiems kitiems sportininkams rekomenduojame pasitikrinti sveikatą. Nepateikus medicininės pažymos sportininkas privalo pasirašyti deklaraciją, kad yra supažindintas su Sporto įstatymo V skyriaus 14 straipsnio 1 punktu ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant LMSF renginiuose. Sveikatos deklaraciją
  • 2022 m. LMSF Nacionalinei licencijai reikia sportininko foto nuotraukos (jpg), kurią pridėsite e-lmsf.lt paskyroje. 

LMSF Tarybos patvirtintą licencijos ir draudimo mokestį, pagal pateiktą mokėjimo pranešimą pervesti į LMSF sąskaitą Nr.: LT05 7300 0101 2926 5561 nurodant mokėjimo paskirtyje užsakymo numerį.

Vienkartinės licencijos

(vienos dienos licencija varžyboms)

Reikalingi dokumentai (pateikti sekretoriate varžybų dieną):

  • Draudimo polisas, skirtas dalyvauti motosporto varžybose ir treniruotėse, ne mažesnei nei 3000 Eur draudiminei sumai. Vienkartinio draudimo kaina – 12 eur.
  • Užpildytas vienkartinės licencijos prašymas. Vienkartinės licencijos prašymas
  • Asmens dokumentas.
  • Informuojame, kad Sportininkui, jaunesniam nei 18 m. privalomas tėvų sutikimas. Jo nepateikus licencijos prašymo registracijos metu, licencija nebus išduota. Tėvų sutikimo forma.
  • Remiantis Lietuvos Respublikos Sporto Įstatymo V skyriaus 13 straipsniu ir  Motociklų sporto varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo taisyklių 8 punktu, visi nepilnamečiai ir vyresni nei 50 m. sportininkai, visi nepilnamečiai sportininkai, norintys įsigytį LMSF licenciją privalo pateikti medicinos pažymą (Forma 068a). Visiems kitiems sportininkams rekomenduojame pasitikrinti sveikatą. Nepateikus medicininės pažymos sportininkas privalo pasirašyti deklaraciją, kad yra supažindintas su Sporto įstatymo V skyriaus 14 straipsnio 1 punktu ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant LMSF renginiuose. Sveikatos deklaraciją