Antidopingas

Antidopingo taisyklių pažeidimai
Remiantis Pasauliniu antidopingo kodeksu, visi antidopingo taisyklių pažeidimo atvejai turi būti skelbiami viešai.

Lietuvos sportininkai, pažeidę antidopingo taisykles:
Diskvalifikuotas Jaroslav Maleiko (Lietuvos motociklų sporto federacija)   pažeidė taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje rastos draudžiamosios medžiagos – oksilofrinas (metilsinefrinas) ir 5-metilheksan-2-aminas (1,4- dimetilpentilaminas). Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija. Diskvalifikacijos pabaiga – 2023 m. rugsėjo 23 d.

Lietuvos motociklų sporto federacija yra Tarptautinės motociklų federacijos narė (FIM) ir pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą.

Daugiau informacijos Lietuvos antidopingo agentūros puslapyje

http://www.antidopingas.lt/

Antidopingo mokymų platformą

www.bedopingo.lt

Kiekvienas sportininkas, prieš atstovaudamas Lietuvą varžybose, privalo užsiregistruoti internetinėje mokymosi platformoje www.bedopingo.lt ir
išspręsti klausimyną. Lietuvos Antidopingo Agentūra gauna automatišką pranešimą-ataskaitą, jeigu sportininkas įvykdė registraciją. 

Lietuvos antidopingo agentūra konsultuoja dėl LEIDIMŲ VARTOTI VAISTUS GYDYMUI. Tai ypač svarbu, siekiant apsaugoti sportininkus nuo netyčinių pažeidimų. Yra spec. procedūra, kurios reikia laikytis.

Dopingo kontrolės procedūra