Sportinio motociklo techninis pasas

Užpildykite LMSF sportinio paso paraišką ir išsiųskite LMSF techniniam ekspertui:

UAB „Autodinos servisas LT“ Vytenio g. 14, Vilnius, 8-698 21605, el.paštas: mindaugas@autodina.lt

Eksperto mokestis už sportinio motociklo patikrą – 30 eur,
sportinio paso išdavimas, turinčiam LMSF galiojančią metinę licenciją – 50 eur,
kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims – 80 eur.
Pasikeitus motociklo savininkui – naujo paso išdavimas – 30 eur


Techninio paso išdavimo atmintinė:

2.4. Paso išdavimo tvarka (eiliškumas):
2.4.1. Juridinis arba fizinis asmuo (toliau – Pareiškėjas), paruošęs motociklą pagal atitinkamus FIM ir (arba) LMSF techninius reikalavimus, pateikia motociklo įsigyjimo dokumentus Paso išdavimui (toliau – SMTP paraiška);
2.4.2. Pareiškėjas pristato sportinį motociklą patikrai vienam iš LMSF tarybos patvirtintų techninių Ekspertų, arba susitaria su Ekspertu, dėl atvykimo į Pareiškėjo nurodytą vietą;

Vardas Pavardė

Telefono Nr.

Elektroninis paštas

Šaka

Regionas

     
     

2.4.3. Pareiškėjas sumoka LMSF tarybos nustatyto dydžio 30 Eur. mokestį už sportinio motociklo patikrą, bei kompensuoja Eksperto kelionės išlaidas, jeigu vykstama tikrinti motociklo į kitą vietą, pagal Eksperto išrašytą sąskaitą – faktūrą;
2.4.4. Ekspertui pateikiama:
2.4.4.1. Įsigyjimo dokumentai  
2.4.4.2. Motociklo registracijos dokumentas, arba jo atitikmuo jei jie yra.
2.4.5. Patikrinęs motociklą ir įvertinęs jo atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams, Ekspertas pasirašo SMTP paraiškoje ir pateikia SMTP, įsigyjimo, registracijos (jei ji yra) dokumentų kopijas LMSF administracijai elektroniniu paštu info@lmsf.lt .
2.4.6. LMSF administracija išrašo sąskaitą – faktūrą ir ją persiunčia Pareiškėjui elektroniniu paštu;
2.4.7. Pareiškėjas apmoka banko pavedimu LMSF administracijos pateiktą sąskaitą – faktūrą;
2.4.8. Pareiškėjas atvyksta į LMSF ir administracijai pateikia:
2.4.8.1. Originalią Eksperto pasirašytą SMTP paraišką;
2.4.8.2. Įsigyjimo dokumentus;
2.4.8.3. Motociklo registracijos dokumento arba jo atitikmens kopiją jei jie yra. 
2.4.8.4. Tris spalvotas motociklo fotografijas (formatas 9x13cm). Vienoje turi matytis motociklo (ATV, QUAD) priekis ir kairysis šonas, kitoje – galas ir dešinysis šonas, trečioje – matomas ir įskaitomas motociklo rėmo (VIN) numeris.
2.4.9. LMSF administracija gavusi apmokėjimą išduoda Pasą;

2.5. Sportinio motociklo registravimo VĮ „REGITRA“ tvarka (eiliškumas):
2.5.1. Motociklas apdraudžiamas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu;
2.5.2. Atliekama valstybinė techninė apžiūra (motociklas , ATV, QUAD vertinamas pagal konstrukcinius pakeitimus įrašytus Pase, tačiau techninės apžiūros pažymoje įrašoma, kad “dokumentai neatitinka fakto”, t. y. registracijos dokumente nėra specialiosios paskirties žymėjimo – SZ”).
Ši procedūra privaloma ir motociklams, kuriu techninė apžiūra galiojanti, tačiau buvo atlikta, kaip ne sportiniam automobiliui;
2.5.3. Motociklas registruojamas VĮ “REGITRA”, suteikiant sportinio motociklo paskirtį (registracijos dokumente įrašoma – SZ).
Motociklą būtina pristatyti patikrai į VĮ “REGITRA”, net jei motociklas ir buvo registruotas kaip ne sportinis;
2.5.4. Valstybinės techninės apžiūros stotyje išduodama kita techninės apžiūros pažyma ir užklijuojamas lipdukas