Draudimas

LMSF nacionalines sportininkų licencijas galima įsigyti tik kartu su LMSF draudimu nuo  nelaimingų atsitikimų. Metinio draudimo kaina  – 58 eur. Vienkartinio draudimo kaina – 12 eur