Birželio mėn. 28 d. vyks LMSF Supermoto komisijos posėdis. Darbotvarkė

DIENOTVARKĖ
• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
• Dienotvarkės tvirtinimas.
1. Komisijos atstovo ataskaitos apžvalga po Lietuvos Supermoto čempionato IV ir taurės II etapo, 
kuris vyko Smalininkuose.
2. Lietuvos Supermoto čempionato IV etapo ir taurės II etapo, kuris vyko Smalininkuose, vyr. 
teisėjo ataskaitos apžvalga.
3. Lietuvos Supermoto čempionato V etapo ir taurės III etapo, kuris vyks Slomczyn, supermoto 
komisijos atstovo skyrimas.
4. Supermoto trasų kainų aptarimas.
5. SMCLT klubo vadovo Vidmanto Vaidinausko rašto svarstymas