Licencijos

Prašymas 2021 m. LMSF Nacionalinei Enduro / Cross country / Motokroso / Supermoto metinei licencijai gauti 

Prašymas 2021 m. LMSF Nacionalinei Plento žiedinių lenktynių / Street metinei licencijai gauti 

Informuojame, kad Sportininkui, jaunesniam nei 18m. privalomas tėvų sutikimas. Jo nepateikus licencijos prašymo registracijos metu, licencija nebus išduota. Tėvų sutikimo forma.

Remiantis Lietuvos Respublikos Sporto Įstatymo V skyriaus 13 straipsniu ir  Motociklų sporto varžybų Lietuvos Respublikos teritorijoje organizavimo taisyklių 8 punktu, visi nepilnamečiai ir vyresni nei 50 m. sportininkai, visi nepilnamečiai sportininkai, norintys įsigytį LMSF licenciją privalo pateikti medicinos pažymą (Forma 068a).
Visiems kitiems sportininkams rekomenduojame pasitikrinti sveikatą. Nepateikus medicininės pažymos sportininkas privalo pasirašyti deklaraciją, kad yra supažindintas su Sporto įstatymo V skyriaus 14 straipsnio 1 punktu ir prisiima atsakomybę už sveikatos būklę dalyvaujant LMSF renginiuose. Sveikatos deklaraciją

2021 m. LMSF Nacionalinei licencijai reikia sportininko foto nuotraukos (jpg), kurią pridėsite užpildę prašymą. Sportininkai, pateikę savo nuotrauką 2020 m. pridėti foto neprivalo.

LMSF Nacionalinių licencijų kainos

Vienkartinės licencijos prašymas

Startinių numerių sąrašas: Motokrosas, Enduro, Plento žiedas

LMSF Tarybos patvirtintą licencijos mokestį pervesti į LMSF sąskaitą Nr.: LT05 7300 0101 2926 5561 

Rekomenduojamas "Perlo draudimas" ir jo pasiūlymai.

Pasiūlymas