Mototurizmas

Mototurizmo komisija

el.paštas: info@lmsf.lt

Komisijos pirmininkas:
Paulius Albertavičius, tel.Nr. +370 616 21788

Mototurizmo komisijos nariai:

Rima Biliūtė
Mark Dolgov
Birutė Vaitkutė

Linas Pečiukaitis