LMSF Tarybos posėdis

Tarybos posėdžio vieta: konferenciniu būdu Zoom videokonferencijų programa.
Tarybos posėdžio data, laikas 2021 m. sausio mėn. 21 d. 19.00 val.

Tarybos posėdžio darbotvarkė: PDF

1. 2020 m. LMSF metiniai apdovanojimai
2. 2021 LMSF Eilinis- rinkiminis suvažiavimas ir jo darbotvarkė
3. LMSF naujos redakcijos įstatų teikimas narių svarstymui.
4. 2021 m. licencijų ir jų išdavimo tvarkos tvirtinimas
5. 2021 m. Motokroso taisyklių, Lietuvos čempionato ir Lietuvos T aurės nuostatų,
kalendoriaus, tvirtinimas
6. 2021 m. Enduro Cross Country Lietuvos Čempionato ir Taurės nuostatų, kalendoriaus
tvirtinimas
7. 2021 m. Supermoto Lietuvos čempionato ir Taurės nuostatų, kalendoriaus tvirtinimas
8. 2021 m. Plento žiedo taisyklių, Lietuvos čempionato ir Lietuvos Taurės nuostatų nuostatų,
kalendoriaus, tvirtinimas
9.  LMSF narių šalinimas
10. Priėmimas į LMSF narius.
11. LMSF nacion alinių, atskirų motosporto šakų teisėjų licencijų išdavimo tvarka ir tarifai
12. LMSF n acionalinių teisėjų licencijų kursai 2021 metais.
13. LMSF sandorių ir mokėjimų tvirtinimas.
14. LMSF Akreditacijų taisyklės
15. Leidimų kortelės sporto veteranams
16. Administracijos da rbuotojai ir jų darbo užmokestis.
17. LMSF Gamtosauga, aplinkosauga
18. Datos mokestis 2020 m. neįvykusiems renginiams
19. Kiti klausimai.