2021.01.21 LMSF Tarybos posėdis

Tarybos posėdžio vieta:  konferenciniu būdu, Zoom video konferencijų platforma.

Tarybos posėdžio data: 2021 m. sausio mėn. 21 d.

Tarybos posėdžio pradžia: 18.30  val.

Tarybos posėdžio darbotvarkė: PDF

1. VšĮ „Navas Racing Club” pašalinimas iš LMSF narių