2021 m. Lietuvos Cross Country Čempipnato ir Taurės II etapo Solo klasių, I grupėsrezultatai