Artimiausi renginiai

Naujienos

Birželio mėn. 28 d. vyks LMSF Supermoto komisijos posėdis. Darbotvarkė

DIENOTVARKĖ
• Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
• Dienotvarkės tvirtinimas.
1. Komisijos atstovo ataskaitos apžvalga po Lietuvos Supermoto čempionato IV ir taurės II etapo, 
kuris vyko Smalininkuose.
2. Lietuvos Supermoto čempionato IV etapo ir taurės II etapo, kuris vyko Smalininkuose, vyr. 
teisėjo ataskaitos apžvalga.