Sausio mėn. 29 d. Kaune vyks LMSF Supermoto komisijos susirinkimas

Susirinkimo vieta:  Vilniaus g. 56, Kaunas 
Susirinkimo data: 2020-01-29
Susirinkimo pradžia: 17:30 val
Dalyvauja: Supermoto komisijos nariai, kviestiniai asmenys. 
Susirinkimas atviras visiems dalyviams
Susirinkimo darbotvarkė:
1.    Procedūriniai klausimai:
•    Susirinkimo pirmininko rinkimai
•    Susirinkimo sekretoriaus rinkimai 
2.    2020 m. Nuostatų analizavimas ir tvirtinimas.
3.    2020 m. Kalendoriaus tvirtinimas.
4.    2020 m. Supermoto komisijos biudžeto svarstymas
5.    Kiti klausimai
Darbotvarkė atsisiųsti