Plento žiedinių lenktynių licencijos

2018 m. LMSF Nacionalinių Plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijų kainos

Remiantis LMSF Tarybos susirinkimo protokolu Nr. 18/01/11 , LMSF plento žiedinių lenktynių komisija nustato šias 2018 metų LMSF nacionalinių plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijų, kainas iki 2018 metų gegužės mėn. 1 dienos.
1. Metinės licencijos kaina, atstovaujant kurią nors įregistruotą komandą - 60 Eur.
2. Metinės licencijos kaina, dalyvaujant individualiai: B600, B1000 - 80 Eur., SSP, SB - 100 Eur.
3. Metinės licencijos kaina Pretendent, 125cc ir 250cc klasės sportininkui - 10 Eur.
4. Vienkartinės licencijos kaina Pretendent,125cc ir 250cc klasės sportininkui - 10 Eur.
5. Vienkartinės licencijos kaina visų kitų klasių sportininkams ir licenciją įsigijant pirmą kartą - 30 Eur, kiekvienos sekančios licencijos kaina - 70 Eur.
6. Perkant metines 2018 metų LMSF Plento žiedinių lenktynių sportininkų licencijas po 2018 metų gegužės 1 dienos, licencijų kaina pakyla 10%

Licencijos išduodamos patvirtinus plento žiedinių lenktynių komisijai
Norint įsigyti LMSF licenciją sporto klubas / sportininkas privalo pateikti:
1. Komandinę paraišką 
(paraiška) / prašymą licencijai gauti (prašymas)
2. Med. pažymą 068a forma 
(med pažyma)
3. Draudimo polisą ne mažesnei nei 2900 eurų sumai

4. Pervesti LMSF Tarybos patvirtintą licencijos mokestį į LMSF sąskaitą Nr.: LT05 7300 0101 2926 5561 Swedbank

Prašymų formos

2018 m. FIM Europe licencijų kainos  

Dėl licencijų kreiptis giedre@lmsf.lt arba +370 685 75455, Giedrė 

Partneriai