LMSF veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos Sporto Įstatymas

LMSF įstatai

LMSF Statute English

LMSF Etikos ir drausmės kodeksas

Motociklų sporto varžybų organizavimo taisyklės

LMSF strateginis veiklos planas 2018-2022 m.

Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymas

LMSF Tarybos darbo reglamentas

LMSF Sporto komisijų darbo reglamentas

LMSF Disciplinarinis ir Arbitražinis Kodeksas 

LMSF Revizinės komisijos darbo nuostatai

LMSF Nacionalinės rinktinės sudarymo kriterijai 

Atsakomybė už manipuliavimą sporto varžybomis ir brutalų elgesį varžybų metu

Pasaulinis antidopingo kodeksas

Suvažiavimo dokumentai:

2020 m. LMSF neeilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 20/01

2019 m. LMSF neeilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 19/03

2019 m. LMSF neeilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 19/02

2019 m. LMSF Eilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 19/01

2018 m. LMSF Eilinio Suvažiavimo protokolas Nr. 18/01 

2017 m. LMSF neeilinio suvažiavimo protokolas Nr. 17/02

2017 m. LMSF ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo protokolas Nr. 17/01

LMSF Biudžetas ir finansinės ataskaitos:

2020 m. Aukšto meistriškumo programa

2019 m. Didelio meistriškumo programa

2019 m. Aukšto meistriškumo sporto programos įgyvendinimo ataskaita

2018 m. Didelio meistriškumo programa

2020 LMSF Biudžetas

2019 LMSF Biudžetas

2018 LMSF Biudžetas

2019 m.finansinė ataskaita, aiškinamasis raštas

2018 m.finansinė ataskaita, aiškinamasis raštas

2017 m.finansinė ataskaita, aiškinamasis raštas

Prašymo formos :

Varžybų organizavimo prašymo forma

Prašymas LMSF narystei