Revizinė

Revizinė komisija kontroliuoja LMSF finansinę veiklą, raštu informuoja suvažiavimą bei tarybą apie visus atliktų patikrinimų metu nustatytus trūkumus.

el.paštas: info@lmsf.lt

Revizinės komisijos nariai:

Danuta Agafonova

Darius Balčiūnas

Linas Navickas

 

LMSF Revizines komisijos darbo nuostatai