Kaip-naudinga info

Norint dalyvauti LMSF varžybose sportininkas turi būti susipažinęs ir privalo laikytis atitinkamos sporto šakos taisyklių, nuostatų kuriose nori dalyvauti, Etikos ir Drausmės kodekso.

Būtina įsigyti sporto šakos LMSF licenciją. Licenzijai įsigyti reikia pateikti pateikti:

1. Prašymą licencijai gauti (prašymas)
2. Med. pažymą 068a forma (med pažyma)
3. Draudimo polisą ne mažesnei nei 2900 eurų sumai

Pervesti LMSF Tarybos patvirtintą licencijos mokestį į LMSF sąskaitą. 

Norint įsigyti FIM Europe licenciją sportininkas privalo pateikti:
1. Prašymą licencijai gauti (prašymas)
2. Med. pažymą 068a forma(med pažyma)
3. Draudimo polisą
Pervesti FIM Europe patvirtintą licencijos mokestį į LMSF sąskaitą.

Norint įsigyti FIM licenciją sportininkas privalo pateikti:
1. Prašymą licencijai gauti (prašymas)

2. Med. pažymą 068a forma (med pažyma)
3. Draudimo polisą
Pervesti FIM patvirtintą licencijos mokestį į LMSF sąskaitą.

Dėl licencijų kreiptis giedre@lmsf.lt arba +370 685 75455, Giedrė