LMSF draudimo brokerio konkursas

 Lietuvos motociklų sporto federacija skelbia supaparastintą draudimo brokerio konkursą.

Rekomenduojamos brokerio konkurso sąlygos:

A)    Brokeris turi atlikti:
1.    Kliento valdomo turto, kliento vykdomoje veikloje kylančių rizikų indentifikavimą, rizikos toleravimo laipsnio analizę, kliento turimo draudimo produktų portfelio revizija. Konsultacijų ir rekomendacijų teikimą, draudimo apimties nustatymą.
2.    Rinkos tyrimus kliento pavedimu. Teikti profesionalias konsultacijas dėl draudimo portfelio. Draudikų pateiktų pasiūlymų analizę ir apibendrinimus.
3.    Administruoti kliento sudarytas draudimo sutartis pagal kliento nurodymus. Atlikti draudimo sutarčių sąlygų vykdymo kontrolę, draudimo įmokų mokėjimo kontrolę. Brokeris įsipareigoja laikydamasis kliento nurodymų rūpintis kliento aktualių draudimo sutarčių administravimu, t.y. savalaikiu jų pratęsimu, apmokėjimo terminų stebėjimu ir kliento informavimu apie artėjančias draudimo įmokas. Taip pat pagal kliento pateiktą informacija rūpintis draudimo sutarčių nutraukimo prašymų administravimu, prašymų dėl draudimo premijų likučių įskaitymo administravimu ir kitais Pirkėjo pavedimais susijusiais su draudimo sutartimis. Tiekėjas įsipareigoja savo kompetencijų ribose teikti pastabas, paaiškinimus, rengti metodikas dėl tinkamo draudimo sutarčių laikymosi
4.    Teikti pagalbą klientui administruojantis draudžiamuosius įvykius draudimo kompanijose.
B)    Brokeris turi teikti tokio pobūdžio paslaugas/turėti tokią infrastruktūrą:
1.    Brokeris turi turėti technines galimybes teikti konsultacijas atsitikus draudžiamajam įvykiui Lietuvos Respublikos teritorijoje, konsultacijų teikimo laikas  (I-V 08:00-21:00, V 08:00 – 20:00, VII 08:00 – 19:00). 
2.    Brokeris turi turėti technines galimybes pateikti pardavimų ataskaitas kas dieną, kas savaitę, kas mėnesį (parduotų sutarčių vnt., sumokėtų draudimo įmokų kiekis ir pan.).
3.    Brokerio paslaugas (draudimo produktų platinimo paslaugas) privalo teikti tik licencijuoti draudimo brokeriai, žalas reguliuoti tik kvalifikuoti specialistai turintys juridinį išsilavinimą ir minimalią 5 m. darbo patirtį žalų reguliavime.
4.    Brokeris turi turėti infrastruktūrą, kurios pagalba draudimo polisai/sutartys Klientui turi būti pateikiami/atspausdinami bet kuriame mieste (miestu yra laikoma gyvenvietė turinti 3000 ir daugiau gyventojų). 

Draudimo brokerio prisistatymus ir pasiūlymus prašome siųsti e.paštu info@lmsf.lt iki 2020.03.06