Liepos mėn. 16 d. Kėdainiuose vyks neeilinis LMSF narių Suvažiavimas

Informuojame, kad neeilinis LMSF narių Suvažiavimas įvyks 2019 metų liepos 16 dieną (antradienis)

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Grėjaus Namas“ konferencijų salė (Didžioji g. 36, Kėdainiai (Privažiavimas iš Smilgos g.)
Dalyvių registracijos pradžia: 18:00 val
Suvažiavimo pradžia:18:30 val

Suvažiavimo dienotvarkė: 

1.    LMSF prezidento įžanginis žodis
2.    Procedūriniai klausimai:
2.1.    Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2.2.    Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
2.3.    Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. 
2.4.    Dienotvarkės tvirtinimas.
3.    Motokroso ( 5 nariai), Motobolo ( 5 nariai), Supermoto ( 3 nariai), Mototurizmo (4 nariai), Saugaus eismo (2 nariai), Revizinės (3 nariai), Disciplinarinės- arbitražinės (2 nariai) Komisijos narių atšaukimas ir rinkimas
4.    Tarybos narių atšaukimas ir rinkimas (7 nariai) 
5.    2018.03.23 ir 2019.03.30 eilinių LMSF suvažiavimų sprendimų tvirtinimas.

Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF  narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Išsami informacija apie pasirengimą suvažiavimui bei su juo susijusi medžiaga bus paskelbta www.lmsf.lt tinklapyje, taip pat išsiųsta LMSF nariams jų nurodytais elektroniniais paštais LMSF įstatų numatyta tvarka.
Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius, kuriems LMSF nario statusas suteiktas iki 2017.05.16, ir iki 2019 m. kovo 1 dienos sumokėję 2019 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja. Į suvažiavimą svečių teisėmis kviečiami  kandidatai į renkamas LMSF komisijas. Nariai ir svečiai, ketinantys dalyvauti suvažiavime registruojasi el.paštu info@lmsf.lt iki 2019.07.11.
LMSF narys, teikiantis kandidatą į komisijos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą turi atsiųsti iki 2019-07-11  el.paštu info@lmsf.lt

Suvažiavimo darbotvarkė (atsisiųsti)

Kandidato į LMSF komisijų narius forma (atsisiųsti)

Kandidato į LMSF Tarybos narius forma (atsisiųsti)

LMSF nariai, turintys balso teisę

Neaktyvieji LMSF nariai (be balso teisės)