Birželio mėn. 4 d. Kėdainiuose vyks LMSF narių eilinis suvažiavimas

Informuojame, kad perkeltas Eilinis LMSF narių Suvažiavimas turėjęs įvykti 2020 metų gegužės 7 dieną LMSF Tarybos sprendimu perkeliamas į birželio 4 d. (ketvirtadienis)

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Grėjaus Namas“ konferencijų salė (Didžioji g. 36, Kėdainiai (Privažiavimas iš Smilgos g.)
Dalyvių registracijos pradžia: 18:00 val
Suvažiavimo pradžia:18:30 val

Suvažiavimo darbotvarkė: 

1. LMSF prezidento įžanginis žodis
2. Procedūriniai klausimai:
2.1. Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2. Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai.
2.3. Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
2.4. Dienotvarkės tvirtinimas
3. 2019 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4. Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2019 m.
5. 2019 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6. 2020 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
7. 2021 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso
teisės mokesčių tvirtinimas
8.Lino Navicko atšaukimas iš revizinės komisijos
9.Lino Navicko atšaukimas iš Saugaus eismo komisijos
10. Revizinės komisijos nario rinkimai
11. Saugaus eismo komisijos nario rinkimai
12. Kiti klausimai
 

Suvažiavimo medžiaga:

Darbotvarkė/kvietimas

Kandidato į komisijos narius forma Nr.1

Veiklos ataskaita/Nariai/Diagramos

Finansinė ataskaita 

Aiškinamasis raštas

2020 LMSF planuojamas biudžetas

Įgaliojimo pavyzdys

Balsų perleidimo sutarties pavyzdys